Liên Hệ

Hotline: 0938.18.15.15

Thanh toán & vận chuyển

Ngày đưa tin:24-08-2012

Thanh toán tại Áo lớp An Việt Phước có 2 hình thức:

 

Thanh Toán Tiền Mặt:

Với hình thức thanh toán này bạn có thể tới trực văn phòng aoviet.vn thanh toán hoặc nhân viên aoviet.vn sẽ thu trực tiếp tại địa chỉ của bạn

Chuyển Khoảng Ngân Hàng:

Tài khoản cá nhân:
  • Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Argibank) Chủ tài khoản: Hoàng Văn Lâm Số tài khoản: 646 02 05 15 45 35
  • Ngân hàng Á Châu (ACB) Chủ tài khoản: Hoàng Văn Lâm Số tài khoản: 4214 9435 1070 0334
  • Ngân hàng TechComBank Chủ tài khoản: Võ Trần Tiến Số tài khoản: 140 223 524 61012